Hvis det er fullt ta kontakt for andre alternativer, mob tlf 934 54 606.