Retningslinjer
Vi ber om at alle våre gjester setter seg inn i våre retningslinjer for kjøp av skipass.

Key-Card
Det kreves av alle billettyper. Pris kr. 75,-

Familiekortet
Familiekortet gjelder for en familie med inntil to voksne og tre ungdommer som har samme folkeregistrerte adresse.

*Familiekortet gjelder også for studenter som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen, eller er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4. Vernepliktige med verneplikts bok inngår også i familiekortet istedenfor en ungdom. Studiekort/bevis skal uoppfordret forevises og være merket med gyldig semestermerke og foto sammen med attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester.

Sesongkort
Alle som kjøper sesongkort skal vise bankkort, førerkort, pass el. annen godkjent legitimasjon med foto. Sesongkortet er personlig og kan ikke overdras. All næringsvirksomhet i skisenteret og område krever skriftlig tilatelse fra driftsselskapet.  Ved misbruk eller brudd på bestemmelsene kan skipasset inndras.

Barn 0-6 år
Våre minste alpinister har Gratis adgang til skianlegget, men av sikkerhetsmessige grunner bør barna ha tilsyn når de ferdes i løypenettet.

Vær og føre
Vær og føre er ofte svært skiftene i fjellet. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski ferdigheter før kjøp av skipass.

SkiPass fordelskort
Fordelskortet gjelder for sesongkortholdere og er personlig. Fordelene ved dette kortet kan ikke overdras til andre. Vi viser til aktuelle retningslinjer gitt av den enkelte samarbeidspartner.

Oppfordring
Vær oppmerksom i anlegget, og tenk på egen sikkerhet bruk hjelm!

 

Billett-type
Klikk for ønsket type kortVoksen Ungdom Senior
 AntallPriser NOK AntallPriser NOK AntallPriser NOK
Sesongkort
Sesongkort.4 300,-3 200,-3 200,-
Dagskort
Dagskort alle heiser351,-261,-261,-
2 dagerskort612,-459,-459,-
3-dagerskort846,-639,-639,-
4-dagerskort1 080,-819,-819,-
3-dagers/Sesongkort927,-702,-702,-
5-dagers/Sesongkort1 467,-1 116,-1 116,-
10-dagers/Sesongkort2 610,-2 016,-2 016,-
Formiddags-kort297,-207,-207,-
Ettermiddags-kort297,-207,-207,-
Kvelds-kort135,-90,-90,-
Weekend-kort675,-495,-495,-
20-klippskort990,-990,-990,-
40-klippskort1 620,-1 620,-1 620,-
Dagskort Juniorheisen 90,-
2-dagerskort Juniorheisen135,-
Kveldskort Juniorheisen45,-